Accessibility Tools

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
Academic Resource Center

image

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

เทคนิคเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานด้วยการกำหนด DEADLINE หลอกตัวเองimage