ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
Academic Resource Center

image

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

Blockchain for GOVERNMENT SERVICE การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.1