ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
Academic Resource Center

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

นิทรรศการออนไลน์ กิจกรรมน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 


image วิดีโอ
แหล่งที่มาของข้อมูล :
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
https://www.youtube.com/watch?v=BUACLFUzXWs